כיתה ד׳

מה מיוחד בגיל הזה?

בגיל 10 מאפיינת חווית "אני" חזקה,  חווית ה"אני" מלווה ביכולות חדשות של עשייה ולקיחת אחריות, אותן אנו מתעלים ותומכים דרך כניסה עמוקה יותר להכנת שיעורי בית, פרוייקטים כיתתיים, עבודה בקבוצות וגם הכנת נושאים אישיים בפעם הראשונה (בתקופות גיאוגרפיה ו/או חיות). אנו מנסים להביא לילדים הכל באופן דינאמי ורב עוצמה.  

מה לומדים?

  • רישום צורות
  • חשבון
  • לשון
  • סיפורי הצפון
  • מולדת
  • תנ"ך
  • אדם וחיות

 

תקופות הלימוד המרכזיות ותכני הלימוד פותחים שער למקצועות חדשים ומבקשים לתת מענה ליופי ולאתגרים המאפיינים את הגיל המסעיר הזה. התקופות נלמדות במקביל לשיעורים שבועיים במהלך השנה, במקצועות: חשבון, שפה,  ערבית, אנגלית, מוסיקה ומלאכות.

תקופות הלימוד המרכזיות

רישום הצורות 
מתמקד השנה  בסגנון שזירה וקליעה. כמו החוטים במלאכת האריגה ( למטה ולמעלה), כך רושמים הילדים על הדף צורות אריגה מסובכות הדומות ביופיין לתרשימים הקלטיים. קליעה ושזירה בכל אומנות מחזקת חשיבה ומעירה אצל הילדים הבחנה, דיוק ותבונה- למטה אל האצבעות.

חשבון  
נושא השבר הוא הנושא המרכזי, הילדים יכירו את השברים כחוויה התנסותית גראפית ראשונית, ויעברו ללמידה יותר מודעת.

לשון 
הנושא המרכזי בלשון הוא הפועל בזמנים השונים: עבר, הווה, עתיד, ציווי ושורשים. הילדים ילמדו את האיכויות השונות של כל זמן ואת המיוחד בו. בנוסף, ילמדו את כינויי הגוף ואת החלוקות השונות שלהם.

סיפורי הצפון 
סיפורי המיתולוגיה הנורדית מפגישים את הילדים עם עולם ססגוני, רב רגש ועם שאלות של טוב ורע המאפשרים לעבד עימם שאלות על יושר וצדק, כעס וסלחנות, נאמנות ובגידה, חוכמה ועוד.
סיפורים אלה מהווים בסיס לכתיבה, ציור, לימוד כתיבה שירית – אפית ועוד.

מולדת   
בתקופה זו, הילדים חווים כיצד ממלכות הטבע השונות – דומם, צומח וחי, משפיעות ומתואמות זו לזו וכיצד האדם ידע להשתלב בהן, להפיק מהן את מה שנחוץ לו לטפח ולתרום לסביבה. תחילה ילמדו על סביבתם הקרובה (אזור המגורים) ובהדרגה ירחיבו את הידע לסביבתם הרחוקה.

תנ"ך 
בכיתה ד' הילדים ממשיכים ללמוד על מסעם של בני ישראל בספר שמות, מיציאת מצרים ועד קבלת התורה. בהמשך בספר דברים, הילדים ימשיכו לעקוב אחרי סיפורם של בני ישראל המגיעים דרך נדודים במדבר אל ספה של הארץ המובטחת, נפרדים ממשה ומובלים על ידי יהושע לכיבוש הארץ. הם יכתבו, יציירו ויקראו בתורה, כשהם מתוודעים יותר ויותר ללשון המקראית המיוחדת.


אדם וחיות 
למעשה זוהי תקופה ראשונה מסדרה של תקופות מדעים שתלכנה ותתרחבנה ותעמקנה בשנים הבאות.
אנחנו מתחילים מהממלכה הקרובה ביותר לאדם (וגם רגשית לילדים) – ממלכת החיות. תפתח תמונה של הקשר בין האדם לחיות ומתמונה מרכזית זו, הילד יצא למסע דרך ממלכות החי השונות: רכיכות, זוחלים, מכרסמים ויונקים.
הילדים ישמעו על חיות שונות והאופן בו מבנה גופן ואורח חייהן נמצאים בהתאמה לסביבת המחייה שלהן ומהווים שלמות אחת. אופיה המהותי השונה של כל חיה יאפשר לשים דגש בכל פעם על פן אחר בהווית האדם. הילדים יכתבו יציירו ויפעלו את ועל החיות. יתכן ויכינו עבודה אישית על חיה.