כיתה ב׳

מה מיוחד בגיל הזה?

הילד בכיתה ב' נמצא בשנת מעבר בין כיתה א' שבה הוא חווה את החלומיות לבין כיתה ג' שבה הוא כבר יותר מודע לסביבתו. המאפיין את הגיל לפי חינוך ולדורף היא התפכחות התחלתית של הילד אשר גורמת לו  לבלבול מסוים, אך מצד שני בְשלה לראות את האספקט הדואלי שבנפש האנושית.  החלק הנמוך באדם והחד צדדי, אל מול הנעלה והשאיפה למושלם. 

מה לומדים?

בכיתה ב' אנו לומדים 3 תקופות החוזרות על עצמן: כתיבה/שפה, חשבון ורישום צורה. בנוסף, במהלך השבוע לאורך כל השנה לומדים ערבית, אנגלית, מוסיקה ומלאכות.

בכתיבה וכמענה לשני האספקטים אנו לומדים בכיתה ב'  שני נושאי סיפורת עיקריים: משלי החיות וסיפורי צדיקים המיועדים להעניק לילדים מעין מפת דרכים לחיים. המשלים חושפים את הצד התחרותי, הנמוך והערמומי. לעומת סיפורי הצדיקים, שהם הצד הגבוה והנעלה באדם. החוויה המשותפת והדו -שיח חשובים יותר מההאזנה לסיפור. 

רושמים דקלום עליו עובדים בכיתה של משל/ סיפור צדיקים.

בשעורי ציור, סיפורי המשלים והצדיקים מופיעים בצבעים משלימים, הם ניגודים היוצרים שלמות. 

תקופות הלימוד המרכזיות

רישום צורה, מתוך התייחסות אל הקוטביות דרך עבודה סימטרית, תחילה סימטריה בשני צדדים ובהמשך ארבעה צדדים. בשיעורי כתיבה לומדים את אותיות הכתב. 
בשיעורי מלאכה סורגים בעלי חיים בשתי מסרגות ובשיעורי מוסיקה, לומדים שירים בעיקר במקצב פנטטוני (כמו בכיתה א').

שבוע שבטי – שבוע טבע

השבוע השבטי נועד לאפשר לכיתה לחיות ולדמות חיי שבט. לימוד בטבע, הכרת צורות בישול, בניית אוהלים, הכרת הסביבה וחיבור אל האדמה, הצומח והחי, חשיבה על אתגרים של חיים בטבע ואיך כקבוצה ניתן להתמודד איתם ביתר קלות. 

 
השבוע השבטי מנסה לתת תחושת שייכות ומוגנות מול תחושת הבלבול וחוסר הבטחון הנחוות לעיתים אצל ילדים בגיל זה. גיבוש הקבוצה המחוזק דרך השבוע השבטי מהווה זרע שיצמח עם הכיתה בשנים הבאות. עשיית ההורים בשבוע זה היא חלק חשוב, לא רק במובן הטכני והמעשי, אלא גם המהותי, על ידי חיזוק מעטפת ההורים סביב קבוצת הילדים כהכוונה בדרכם להיות עצמאיים. כמו כן צוות מורחב של מורים מגוייס ומשתתף ברוב הפעילויות בשבוע מיוחד זה.