"קבל את הילד ביראה, חנך אותו באהבה ושלח אותו לדרכו בחירות" (ר. שטיינר)

מהו חינוך ולדורף

חינוך ולדורף נוסד בתחילת המאה על-ידי המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות רודולף שטיינר (1861-1925). בית הספר הראשון הוקם לפני מעל מאה שנה כבית ספר לילדי פועלים במפעל "ולדורף-אסטוריה" בעיר שטוטגרט שבגרמניה. מאז תנועת בתי ספר ולדורף צומחת בהתמדה וכיום קיימים מאות בתי ספר ואלפי גנים ברוח חינוך ולדורף ברחבי העולם כולו.

בית הספר ולדורף בקיבוץ הרדוף היה בית הספר היסודי הראשון בארץ ואליו הצטרפו אחר כך בית ספר "אדם" בירושלים ובית ספר "שקד" בטבעון. בישראל כיום כ – 36 בתי ספר, מתוכם 8 תיכונים ומעל 100 גני ילדים הפועלים בהשראת רוח חינוך ולדורף ובכל שנה נפתחות יוזמות חדשות.

במרכז תפיסתו של חינוך ולדורף נמצאת הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר, הוגה תורת ידע האדם (אנתרופוסופיה).
חינוך ולדורף בארץ שם לו למטרה ליישם דרך חינוכית זו במסורת היהודית ובתרבות הייחודית של ארץ ישראל. הבסיס התרבותי והמסורתי מהווה נדבך חשוב לצמיחת הילד ולגיבוש זהותו העצמית בשלב מאוחר יותר.

הרעיונות המרכזיים

חינוך ולדורף שם במרכז תפיסתו החינוכית את הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. תפיסה זו רואה את הילד קודם כל כישות מתפתחת, ואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך כשלעצמו.

הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה, של צמיחה פנימית ושל התפתחות הדרגתית של קשרים, איכויות והבנות. 

חינוך ולדורף אינו שואל מה ללמד בתחום ידע זה או אחר, אלא איך ללמד, בהתאם להתפתחותם הספציפית של ילד מסויים או קבוצת בני גילו. תוכניות הלימודים, שיטות ההוראה, דרכי הלמידה, הגישה לילד, האווירה הלימודית, סביבת הלימודים וכל שאר המרכיבים המאפיינים את חיי בית הספר מכוונים לתת תשובה לשלב ההתפתחותי הספציפי שבו נמצאים הילדים.

הילד בחינוך ולדורף נתפס בצורה השלמה והכוללת ביותר האפשרית. הכוונה להתייחסות מלאת כבוד לכמה שיותר מישורים, גוונים ואפשרויות בכל ילדה וילד. העדפה של המישור האינטלקטואלי, של צבירת ידע ושל חשיבה מופשטת. האומנות על פניה השונים, עבודת הידיים ותחומי המלאכה, אימון ותרגול גופני והמישור החברתי עומדים כשווי ערך ללימוד עיוני ולעיבוד והפנמת ידע. בחינוך וולדורף, האמנות ומלאכות הכפיים הינם כלים מרכזיים דרכם ניתן להצמיח ולטפח את נפש הילד. שיעורי האמנות נלמדים כחלק משיעורי הליבה, כך שהשיעור הינו חוויה אמנותית יוצרת. אמנות שהיא חינוך וחינוך שהוא אמנות.

מטרת המערכת החינוכית היא לחזק ולטפח הן את נקודות החוזק והביטחון של הילדים והן לעודד ולקדם את הכשרים הרדומים. מכאן, אין כל מקום להשוואה בין הילדים בתהליכים חינוכיים. חינוך ולדורף מטפח רצון חופשי ללמוד, סקרנות וגישה פתוחה, מחשבה ביקורתית, נכונות לפעילות יוצרת ולעיצוב חברתי בצוותא. 

המחנך בחינוך ולדורף הינו דמות סמכות אוהבת, היוצרת קשר אישי קרוב עם תלמידיה , אשר נבנה על בסיס הכרות מעמיקה ורבת שנים. המחנך יוצר עבור הכיתה תכנית לימודים המתבססת על חקירה אישית מתמדת והתאמתה לכיתתו. 

חינוך ולדורף בישראל

בישראל עיצוב בתי הספר נשען על המסורת והווית החיים הישראלית יהודית. התפיסה החינוכית השמה את הדגש על התפתחות הילד וראייתו כיישות שלמה, מגוונת ורבת פנים, מקבלת בישראל דגש מקומי. אנו נותנים דגש בלימודינו על : חגי ישראל, התנ"ך, סיפורי המקרא, לימודי ארץ ישראל.

השאיפה היא לבנות בילד בסיס מוצק של שייכותו לעם, לארץ ולסביבתו הגאוגרפית.

בבית הספר נלמדים כל תחומי הלימוד והליבה של החינוך הממלכתי, אלא שאופני הלימוד, תכנון שבוע הלימודים ודרכי הערכה שונים במהותם.

  • לימוד בתקופות – הלימוד בבתי ספר ולדורף הוא ע"פ תקופות הנעות בין שלושה לחמישה שבועות לכל תקופה, מה שמאפשר התרכזות יום יומית באותו התחום, איכות גבוהה של עבודה והופך את זה לחוויה לימודית בעלת משמעות ועומק. כמו כן, ניתן בדרך זו של הוראה ליצור לימוד רב תחומי בכל מקצוע ותחום לימודי.
  • האומנות ומחברת התקופה – האומנות משמשת דרך הוראה עיקרי בבתי הספר, תהליכי לימוד אומנותיים ומלאי יצירה מאפשרים חיבור עמוק לנפש הילד, וכן מעורבות פנימית ואקטיביות של הילד. בעזרת רישום, ציור, תנועה, ריקוד, מוזיקה, שירה, פיסול ועיצוב הופך כל תחום לימודי ליצירה אישית וקבוצתית. במהלך תקופת הלימוד של תחום ידע מסויים, נהוג ליצור מעיין תיעוד של התהליך במחברת תקופה. מחברת זו היא חלקה ומלאה ביצירה אומנותית, כתיבה, ביטוי אישי של התלמידים, מפות, רישומים ועוד.
  •  לימוד שפות זרות– בבתי הספר ולדורף בישראל מתחילים ללמד שפות זרות כמו אנגלית וערבית כבר בכיתה א'. תחילה, מתרגלים את השפה ללא כתיבה וקריאה, בדרך של חיקוי ומשחק כפי שהילדים לודמים את שפת האם. בכיתה ג' מתחילים לחשוף את הילדים לאותיות ולכתיבת השפות.